Sinds dit schooljaar heeft CBS Mozaïek ook een huiswerkklas. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om voor vakken die ze nog moeilijk vinden extra ondersteuning te krijgen. Dit kan voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en studievaardigheden zijn. Dit is elke donderdag van 15.15-16.15 uur. Na elke vakantie worden er leerlingen uit een andere groep in de mogelijkheid gesteld om hiervan gebruik te maken.

Comments are closed.