Al jong laten
ontdekken

Grote ouder-
betrokkenheid

Interactief
Engels leren

Uniek door
Muziek

Persoonlijke
aandacht

Ruimte voor
plezier

21e eeuwse
vaardigheden

Lekker-Fit!
school

Vreedzame
school

Eén telefoontje

Is uw kind te ziek om naar school te gaan? Dan moet u hem ziekmelden. Het school-nummer is 010 2440891 . Het is fijn als u belt ruim voor aanvang van de lessen tussen 8.00-8.30 uur . U krijgt dan niet de leerkracht aan de telefoon, maar de conciërge. De conciërge zal vragen naar de naam van uw kind en de klas waarin hij/zij zit. De ziekmelding wordt doorgegeven aan de juf of meester.

Uw kind is vanaf  vijf jaar leerplichtig. Uw kind mag niet  meer zomaar  hij /zij mag hij niet meer zonder reden verzuimen. Als de school het vermoeden heeft dat de ziekmelding niet klopt, dan kan de leerplichtambtenaar worden ingelicht. Deze zal bij u informeren om na te gaan of uw kind echt ziek is.

 

Beter melden?

Is uw kind weer beter? U hoeft uw kind niet beter te melden op school, maar kunt hem gewoon brengen.