Skip to content

Welkom op de website van CBS Mozaïek

Op onze kleinschalige school in de dynamische buurt “Het Nieuwe Westen” staan naast hoogwaardig onderwijs, muziek, techniek en Engels centraal. Alle leerlingen mogen zich op de verschillende terreinen ontwikkelen en hun talenten laten zien. Dit zeer complete aanbod is er voor de groepen 0 (peuters) tot en met groep 8.  Met een  gemotiveerd team, waarvan enkele leerkrachten al vele jaren aan de school verbonden zijn, staan we iedere dag klaar om het beste te geven aan de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan snel kijken, u bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking.

Maak een afspraak met de directie via het contactformulier op deze website of bel 010 2440891 en vraag naar Petra van Schelven.

MEERKRACHTEN GEZOCHT

Werken bij SARO.

We hebben nog veel meer vacatures bij zowel het Primair Onderwijs (PO) als het Voortgezet Onderwijs (VO). Lees ook ons SARO magazine. Daar delen leerkrachten hun verhalen waarom het zo prettig werken is bij SARO. Klik op de afbeelding!

Solliciteren?

Klik hieronder voor ons vacature aanbod. Ook leerkrachten in opleiding en zij-instromers zijn van harte welkom!

Nieuwsberichten

Informatiebijeenkomst Peurteropvang

Op dinsdag 28 mei hebben wij gratis en vrijblijvende informatiebijeenkomst op CBS de Mozaïek. Op dinsdag 11 juni vind de bijeenkomst plaats op OBS Vierambacht.

Inspectiebezoek 10-10-2023

Op dinsdag 10 oktober is de inspectie langs geweest. Ze heeft gekeken naar de overgang van de peutergroep naar de kleutergroep. Ze heeft een gesprek gehad met ouders uit groep 1 en 2. Ze is in beide groepen geweest en ze heeft een gesprek gehad met de kleuterleerkrachten, internbegeleider en de directie. Aan het einde…

Speel-o-theek

Het Speelkasteel

op CBS Mozaïek

Gratis speelgoed lenen
Of het nu gaat om het uitproberen van bepaald speelgoed of een spelletje. Of omdat er door bijvoorbeeld bezoek van jongere kinderen het leuk is om extra speelgoed in huis te hebben. De reden maakt niet uit: kom uitzoeken en leen het speelgoed voor gebruik thuis.

Iedereen in de buurt (Middelland, Spangen, Oude en Nieuwe Westen) kan zich inschrijven en vanaf dat moment speelgoed komen lenen.

Openingstijden
De deuren van de speel-o-theek zijn geopend op vrijdagmiddag van 14.00 uur – 15.00 uur. Het lidmaatschap is gratis, maar inschrijven verplicht.

Ken je onze school nog niet? Kijk dan vooral ook maar eens goed rond hoe het er bij ons op school aan toegaat. Je kan een afspraak maken met  juf Petra 010 244 08 91.

Het Speelkasteel Vrij spel om te ontdekken.

In de groepen nul, leren we veel! Dit doen we op een spelende manier. Natuurlijk is er elke dag aandacht voor rekenen, taal en woordenschat. Dit zie en hoor je terug wanneer de kinderen in de hoeken spelen. Maar wat maakt het nou extra leuk en gezellig om bij ons te komen spelen en leren? Naast het aanbod op het gebied van rekenen en taal, brengen wij de kinderen in aanraking met muziek en techniek! Zo hebben wij elke week muziekles en hebben we een techniekhoek! Hier leren de kinderen door ervaren, beleven en verwonderen! We volgen de ontwikkelingen door middel van observeren en passen onze begeleiding daarop aan. We werken op alle gebieden nauw samen met de school, waardoor de kinderen makkelijker doorstromen naar groep 1 en ze zich meteen welkom voelen! Zo mogen de kinderen tussen de 3,5 en 4 jaar al een keer samen met de ouders meedoen aan de peuter-kleuterochtend en krijgen de ouders daarna een persoonlijke rondleiding door de school.

Juf Christa

Juf Iris

Juf Ouafaa

Juf Sedef

In groep 1 werken we ontwikkelingsgericht, dat wil zeggen dat de kinderen spelenderwijs werken aan de ontwikkelingsdoelen. Er is iedere dag aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen, taal, woordenschat en motoriek.
Daarnaast worden de kinderen één keer in de week opgehaald voor muziek en techniek, deze lessen worden gegeven door vakdocenten.
Iedere week krijgen de kinderen Engels van de groepsleerkracht. Hier komen de kinderen op een speelse manier in aanraking met de Engelse taal.

Wij volgen de ontwikkelingen door middel van observeren en passen onze begeleiding daarop aan. De kinderen krijgen iedere week twee taken via het planbord aangeboden, die zij aan het einde van de week af moeten hebben.
Zo leren zij plannen en zelfstandig aan een werkje te werken.

Wist u dat…

Dat wij een Lekker Fit! school zijn. Dus trakteren we Lekker Fit! Dat betekent: één is genoeg en klein is oké. Wij hebben de traktaties zo gezond mogelijk! Bij Lekker Fit! hoort natuurlijk ook lekker bewegen. Wij gymmen elke maandag en donderdag. Geef dus elke maandag en donderdag gymkleding mee naar school. De kleding gaat na de gymles mee naar huis en de gymschoenen blijven op school. Wij merken dat veel kinderen nog niet zelf aan- en uit kunnen kleden. Wilt u dit thuis zoveel mogelijk stimuleren zodat wij op school sneller kunnen omkleden en dus meer tijd hebben om te gymmen.

Juf Liesbeth

Juf Emmelie

Juf Esmeralda

In groep 2 werken we ontwikkelingsgericht, dat wil zeggen dat de kinderen spelenderwijs werken aan de ontwikkelingsdoelen. Er is iedere dag aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen, taal, woordenschat en motoriek.
Daarnaast worden de kinderen één keer in de week opgehaald voor muziek en techniek, deze lessen worden gegeven door vakdocenten.
Iedere week krijgen de kinderen Engels van de groepsleerkracht. Hier komen de kinderen op een speelse manier in aanraking met de Engelse taal.

Wij volgen de ontwikkelingen door middel van observeren en passen onze begeleiding daarop aan. De kinderen krijgen iedere week twee taken via het planbord aangeboden, die zij aan het einde van de week af moeten hebben.
Zo leren zij plannen en zelfstandig aan een werkje te werken.

Wist u dat…

Dat wij een Lekker Fit! school zijn. Dus trakteren we Lekker Fit! Dat betekent: één is genoeg en klein is oké. Wij hebben de traktaties zo gezond mogelijk! Bij Lekker Fit! hoort natuurlijk ook lekker bewegen. Wij gymmen elke maandag en donderdag. Geef dus elke maandag en donderdag gymkleding mee naar school. De kleding gaat na de gymles mee naar huis en de gymschoenen blijven op school. Wij merken dat veel kinderen nog niet zelf aan- en uit kunnen kleden. Wilt u dit thuis zoveel mogelijk stimuleren zodat wij op school sneller kunnen omkleden en dus meer tijd hebben om te gymmen.

Meester Binic

Juf Isa

Groep 3 heeft twee juffen in de klas, maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, juf Wendy, op de donderdag juf Christa.

Leren lezen doen we in groep 3 met de methode Actief leren lezen. Met deze methode leren we de letters, woorden en zinnen te lezen. De woorden leren we aan de hand van woordtorentjes. In groep 3 rekenen we met De wereld in getallen wat elke week steeds een beetje moeilijker wordt. Pennenstreken gebruiken we om te leren schrijven. Daarnaast doen we nog veel motorische oefeningen. Voor de herfstvakantie leren we het schrijven van alle cijfers. Na de herfstvakantie beginnen we met het leren schrijven van de letters.

Iedere week krijgen de kinderen een huiswerkboekje mee met oefening van rekenen, lezen en schrijven. Dit zijn oefeningen waar we in de afgelopen week mee bezig zijn geweest. Zo weet u thuis ook welke letters er zijn aangeleerd en wat we al kunnen lezen. Ook kunt u dan zelf met uw kind nog extra oefenen. Naast lezen, schrijven en rekenen hebben we in groep 3 ook, woordenschat met LOGO 3000, begrijpend luisteren, lessen van de Vreedzame school, techniek, muziekles van meester Joao en leren we ook spelenderwijs, bijvoorbeeld door het gebruik van Met Sprongen Vooruit (rekenen).

Op dinsdag, woensdag en donderdag heeft groep 3 gym. Dat krijgen we van onze Lekker Fit! leerkrachten, meester Ivan en juf Meron. Omdat wij een Lekker Fit! school zijn, eten wij tijdens de kleine pauze fruit en drinken wij water.

Op de vrijdag hebben we muziekles van meester Joao.

Aan het eind van de week zijn we vaak moe maar voldaan van alles wat we geleerd hebben

Juf Wendy

Juf Christa

Groep 4 heeft twee juffen, juf Tulin en juf Sandra. Er is in groep 4 veel aandacht voor rekenen, taal en spelling. Daarnaast moeten de kinderen veel leeskilometers maken.
Natuurlijk is er ook tijd voor muziek, techniek en crea.

Op de dinsdag en de donderdag hebben we gym en op de woensdag gaan we naar zwemles. Daar kijken de kinderen echt naar uit.

De kinderen krijgen elke week op vrijdag huiswerk mee, donderdag nemen ze dat weer mee naar school.

Juf Tulin

Juf Sandra

Groep 5 is een enthousiaste groep, die graag samen speelt. In de klas zijn we druk bezig met rekenen: Sommen tot en met 100, deelsommen en sinds kort doen we ook sommen tot en met 500. Ook zijn we druk met taal: We oefenen veel woordjes en proberen alle teksten zo goed mogelijk te begrijpen.
Groep 5 is een erg gezellige groep die graag samen leert en speelt!

Meester Dennis

Juf Vanessa

In groep 6 besteden we veel tijd aan rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling. Gelukkig is er ook nog tijd om tussendoor een kort spelletje te spelen en even kort te bewegen.

In groep 6 verwachten we dat de leerlingen zelfstandiger gaan worden, ze behoren tenslotte tot de bovenbouw. Daarom werken we in groep 6 met weektaken en huiswerkopdrachten. Alle kinderen hebben een huiswerkmap, daarin houden ze bij wanneer ze huiswerk hebben en wat de behaalde cijfers zijn. Hierdoor leren de kinderen plannen en worden ze verantwoordelijk voor hun eigen werk.

Juf Sharon

Juf Jori

Groep 7 is een leuk en uitdagend leerjaar! Deze vakken staan op het programma: taal, rekenen, spelling, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, topo, verkeer, Trefwoord, schrijven, digi-les, gym, De Vreedzame School, techniek, crea en muziek. In groep 7 krijgen de kinderen aan het eind van het schooljaar een voorlopig advies voor de middelbare school. Een gemotiveerde werkhouding is dus erg belangrijk ? De kinderen leren nog een hoop nieuwe dingen, hierbij werken de kinderen regelmatig met elkaar samen. Want samen weet je tenslotte meer dan alleen! ?
In groep 7 wordt het plannen, maken en inleveren van huiswerk belangrijker. De kinderen worden op deze manier zelfstandiger en beter voorbereid op groep 8 en de middelbare school.  Daarom leren de kinderen in groep 7 bijvoorbeeld te werken met een agenda.

Meester Bernie

Juf Sanne

Groep 8 is een leuke, gezellige en kleine groep met 9 leerlingen. Groep 8 heeft juf Judy en juf Sandra.
Groep 8 is een bijzonder jaar. Het laatste jaar van de basisschool. Een jaar waarin alle kinderen de keuze moeten maken voor een nieuwe school na de zomervakantie: een school op het voortgezet onderwijs. Samen met hun ouders maken alle kinderen deze belangrijke keuze. In de klas zullen we hier ook informatie over bieden via een informatieochtend voor de ouders en de VO gidsen voor de kinderen. Ook zullen we verschillende VO scholen bezoeken. We begeleiden de ouders en kinderen hierin zo goed mogelijk.
Ook besteden we in groep 8 aandacht aan het afscheid wat we eind van het schooljaar van elkaar gaan nemen. Aan het eind van het schooljaar nemen we niet alleen afscheid van elkaar maar ook van een mooie basisschoolperiode. Maar tot die tijd werken we nog veel samen in groep 8, leren we nieuwe leerstof als het vermenigvuldigen van breuken, herhalen we leerstof uit de vorige leerjaren, doen we leuke tussendoortjes, hebben we fijne gymlessen, blijven we aandacht besteden aan hoe we met elkaar omgaan met behulp van De Vreedzame School en gaan we natuurlijk ook nog 3 dagen met elkaar op kamp!
En als het dan echt zo ver is.. dan sluiten we dit schooljaar én een mooie basisschoolperiode natuurlijk af met een spetterende afscheidsavond!

Juf Sandra

Juf Judy

Lekker Fit!

CBS Mozaïek is een Lekker Fit school. Wij zijn in 2014 als school de samenwerking aangegaan met Sport en Recreatie gemeente Rotterdam en het project Lekker Fit!

Het project Lekker Fit is gebaseerd op 10 pijlers.
  1. Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd.
  2. De komst van de ‘gymleraar nieuwe stijl’
  3. Lespakket Lekker Fit!
  4. Sportlessen als opstap naar de sportvereniging
  5. Sportverenigingen terug in de wijken
  6. Monitoring
  7. Onderzoek
  8. Inzet van de voedingscoach
  9. Voeding en gezonde keuzes
  10. Oudervoorlichting
Wat houdt het precies in?

De kinderen van groep 3 tot en met 8 hebben drie beweegmomenten per week. Groep 1 en 2 hebben 2 beweegmomenten per week, die door de eigen leerkracht wordt gegeven. De groepen 3 tot en met 8 krijgen drie keer per week gym, behalve groep 4 en 5. Die hebben als derde beweegmoment zwemmen. De gymlessen van groep 3 tot en met 8 worden gegeven door de gymleraar nieuwe stijl. De kinderen kunnen na schooltijd extra sporten door mee te doen aan naschoolse activiteiten en sporttoernooien.

Jaarlijks worden de kinderen twee keer getest op hun conditie en worden ze één keer per jaar gemeten en gewogen door de voedingscoach. Onze voedingscoach is Btisam el Gharmati.

Lekker Fit! trakteren

Jarig? Dat wordt natuurlijk op school gevierd. Op onze school mag de jarige Lekker Fit! Trakteren. Dat betekent: één is genoeg en klein is oké! We vinden het een uitdaging als de kinderen een leuke, lekkere, maar niet te grote en ook een gezonde traktatie kunnen uitdelen. Heeft het kind een Lekker Fit! traktatie, dan wordt er een foto van gemaakt en komt het in de nieuwsbrief te staan.

Klik op onderstaande link voor leuke traktatie ideeën.

http://rotterdamlekkerfit.nl/doelgroepen/lekker-fit-basisonderwijs/lekker-fit-traktaties

Fruit eten

Om gezonde voeding extra te stimuleren, eten alle kinderen tijdens de kleine pauze om 10.00 uur een stuk fruit.

Water drinken

Alle kinderen van CBS Mozaïek mogen water drinken. In elke klas worden hierover afspraken gemaakt.
Tijdens de gymles mogen de kinderen een bidon met water meenemen.

Groep 1 en 2 gymmen op maandagmiddag en donderdagochtend.

Juf Meron

Meester Ivan

Studiedagen

Vakanties

Youtube

youtube Volg ons op Youtube

Facebook

facebook Volg ons op Facebook

 

2 weken geleden

Deze week is het de week van het meten. Tijdens rekenen zijn we deze week bezig met alles wat met meten te maken heeft. We zijn deze week begonnen om met de groepen 3 en 4 een mooie getallenlijn op volgorde van klein naar groot te zetten. Iedere leerling had zijn huisnummer op een blaadje geschreven. Daarna ging je op zoek naast wie je moest gaan staan om de getallen in de juiste volgorde van klein naar groot te krijgen. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weken geleden

Groep 8 ging donderdag,met de medewerking van ouders, naar Blijdorp toe. Een extra uitstapje is altijd welkom🤗.We hebben een fantastische dag gehad. 🤗Dank aan de ouders die dit mogelijk hebben gemaakt🙏🏽🌹 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weken geleden

Groep 8 is op 17 mei naar Bounce Valley geweest, waar ze een top middag hadden.🤗Dank aan de ouders die ook dit uitstapje mogelijk hebben gemaakt🙏🏽🌹 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weken geleden

Groep twee is naar Blijdorp geweest. We hebben veel dieren bekeken en ook even gespeeld. Natuurlijk hebben we lekker gegeten en een ijsje op. Het was een heerlijke dag. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weken geleden

Vandaag gingen wij op schoolreis. Groep 4 heeft genoten in Duinrell! 🐸 ... See MoreSee Less
View on Facebook

CBS Mozaïek · Jaap Valkhoffplein 5 · 3023 PV Rotterdam · 010 2440891

Back To Top