Al jong laten
ontdekken

Grote ouder-
betrokkenheid

Interactief
Engels leren

Uniek door
Muziek

Persoonlijke
aandacht

Ruimte voor
plezier

21e eeuwse
vaardigheden

Lekker-Fit!
school

Vreedzame
school

Welkom op de website van CBS Mozaïek

Op onze kleinschalige school in de dynamische buurt “Het Nieuwe Westen” staan naast hoogwaardig onderwijs, muziek, techniek en Engels centraal. Alle leerlingen mogen zich op de verschillende terreinen ontwikkelen en hun talenten laten zien. Dit zeer complete aanbod is er voor de groepen 0 (peuters) tot en met groep 8.  Met een  gemotiveerd team, waarvan enkele leerkrachten al vele jaren aan de school verbonden zijn, staan we iedere dag klaar om het beste te geven aan de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan snel kijken, u bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking.

Maak een afspraak met de directie via het contactformulier op deze website of bel 010 2440891 en vraag naar Petra van Schelven.

Vacatures Kind en Onderwijs Rotterdam

Speel-o-theek

Het Speelkasteel

op CBS Mozaïek

Gratis speelgoed lenen
Of het nu gaat om het uitproberen van bepaald speelgoed of een spelletje. Of omdat er door bijvoorbeeld bezoek van jongere kinderen het leuk is om extra speelgoed in huis te hebben. De reden maakt niet uit: kom uitzoeken en leen het speelgoed voor gebruik thuis.

Iedereen in de buurt (Middelland, Spangen, Oude en Nieuwe Westen) kan zich inschrijven en vanaf dat moment speelgoed komen lenen.

Openingstijden
De deuren van de speel-o-theek zijn geopend op maandagmiddag van 13:30 – 15:00 uur en op woensdagmiddag van 12:00 – 14:00 uur. Het lidmaatschap is gratis, maar inschrijven verplicht.

Ken je onze school nog niet? Kijk dan vooral ook maar eens goed rond hoe het er bij ons op school aan toegaat. Je kan een afspraak maken met juf Fatma en/of juf Petra 010 244 08 91.

Het Speelkasteel Vrij spel om te ontdekken.

In de groepen nul, leren we veel! Dit doen we op een spelende manier. Natuurlijk is er elke dag aandacht voor rekenen, taal en woordenschat. Dit zie en hoor je terug wanneer de kinderen in de hoeken spelen. Maar wat maakt het nou extra leuk en gezellig om bij ons te komen spelen en leren? Naast het aanbod op het gebied van rekenen en taal, brengen wij de kinderen in aanraking met muziek en techniek! Zo hebben wij elke week muziekles en hebben we een techniekhoek! Hier leren de kinderen door ervaren, beleven en verwonderen! We volgen de ontwikkelingen door middel van observeren en passen onze begeleiding daarop aan. We werken op alle gebieden nauw samen met de school, waardoor de kinderen makkelijker doorstromen naar groep 1 en ze zich meteen welkom voelen! Zo mogen de kinderen tussen de 3,5 en 4 jaar al een keer samen met de ouders meedoen aan de peuter-kleuterochtend en krijgen de ouders daarna een persoonlijke rondleiding door de school.

In de groepen 1 en 2 werken we ontwikkelingsgericht, dat wil zeggen dat de kinderen spelenderwijs werken aan de ontwikkelingsdoelen. Er is iedere dag aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen, taal, woordenschat en motoriek.
Daarnaast worden de kinderen één keer in de week opgehaald voor muziek en techniek, deze lessen worden gegeven door vakdocenten.
Iedere maandag krijgen de kinderen Engels van de groepsleerkracht. Hier komen de kinderen op een speelse manier in aanraking met de Engelse taal.

Wij volgen de ontwikkelingen door middel van observeren en passen onze begeleiding daarop aan. De kinderen krijgen iedere week drie taken via het planbord aangeboden, die zij aan het einde van de week af moeten hebben.
Zo leren zij plannen en zelfstandig aan een werkje te werken.

Wist u dat…

Dat wij een Lekker Fit! school zijn. Dus trakteren we Lekker Fit! Dat betekent: één is genoeg en klein is oké. Wij hebben de traktaties zo gezond mogelijk! Bij Lekker Fit! hoort natuurlijk ook lekker bewegen. Wij gymmen elke dinsdag en donderdag. Geef dus elke dinsdag en donderdag gymkleding mee naar school. De kleding gaat na de gymles mee naar huis en de gymschoenen blijven op school. Wij merken dat veel kinderen nog niet zelf aan- en uit kunnen kleden. Wilt u dit thuis zoveel mogelijk stimuleren zodat wij op school sneller kunnen omkleden en dus meer tijd hebben om te gymmen.

Juf Sanne

In de groepen 1 en 2 werken we ontwikkelingsgericht, dat wil zeggen dat de kinderen spelenderwijs werken aan de ontwikkelingsdoelen. Er is iedere dag aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen, taal, woordenschat en motoriek.
Daarnaast worden de kinderen één keer in de week opgehaald voor muziek en techniek, deze lessen worden gegeven door vakdocenten.
Iedere maandag krijgen de kinderen Engels van de groepsleerkracht. Hier komen de kinderen op een speelse manier in aanraking met de Engelse taal.

Wij volgen de ontwikkelingen door middel van observeren en passen onze begeleiding daarop aan. De kinderen krijgen iedere week drie taken via het planbord aangeboden, die zij aan het einde van de week af moeten hebben.
Zo leren zij plannen en zelfstandig aan een werkje te werken.

Wist u dat…

Dat wij een Lekker Fit! school zijn. Dus trakteren we Lekker Fit! Dat betekent: één is genoeg en klein is oké. Wij hebben de traktaties zo gezond mogelijk! Bij Lekker Fit! hoort natuurlijk ook lekker bewegen. Wij gymmen elke dinsdag en donderdag. Geef dus elke dinsdag en donderdag gymkleding mee naar school. De kleding gaat na de gymles mee naar huis en de gymschoenen blijven op school. Wij merken dat veel kinderen nog niet zelf aan- en uit kunnen kleden. Wilt u dit thuis zoveel mogelijk stimuleren zodat wij op school sneller kunnen omkleden en dus meer tijd hebben om te gymmen.

Juf Liesbeth
Juf Els

Groep 3 heeft dit schooljaar 21 kinderen. 11 meisjes en 10 jongens. We hebben twee juffen in de klas. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is juf Wendy in de klas. Op dinsdag is Juf Sandra in de klas.

Leren lezen doen we in groep 3 met de methode Strategisch lezen en spellen. Met deze methode leren we vaak wel twee nieuwe letters per week! In groep 3 rekenen we met De wereld in getallen wat elke week steeds een beetje moeilijker wordt. Pennenstreken gebruiken we om te leren schrijven. Daarnaast doen we nog veel motorische oefeningen. Voor de herfstvakantie leren we het schrijven van alle cijfers. Na de herfstvakantie beginnen we met het leren schrijven van de letters.
Naast lezen, schrijven en rekenen hebben we in groep 3 ook verkeer, woordenschat met LOGO 3000, begrijpend luisteren, knutselen we iedere vrijdag en leren we ook spelenderwijs, bijvoorbeeld door het gebruik van Met Sprongen Vooruit (rekenen).

Op maandag, dinsdag en woensdag heeft groep 3 gym. Dat krijgen we van onze Lekker Fit! leerkracht, juf Elzine. Omdat wij een Lekker Fit! school zijn, eten wij tijdens de kleine pauze fruit en drinken wij water.
Elke dinsdag krijgt groep 3 techniek van Juf Els en elke vrijdag krijgen we muziek met 123 ZING! van onze muziekleerkracht, meester Joao.

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag zijn ouders welkom van 8.30 – 8.45 uur bij onze inloop. Ouders kunnen dan meedoen met de kinderen met de spellen die klaar liggen op de tafels. Komt u ook eens meedoen?

Juf Wendy
Juf Sandra

Groep 4 heeft twee juffen, juf Tulin is er op maandag tot en met woensdag, donderdag en vrijdag is juf Sandra er.
Er is in  groep 4 veel aandacht voor rekenen, taal en spelling.
Daarnaast  moeten de kinderen veel leeskilometers maken.
Natuurlijk is er ook tijd voor muziek, techniek en crea. Op woensdag gaan we naar zwemles.
Daar kijken de kinderen echt naar uit.
De kinderen krijgen elke week op vrijdag huiswerk mee. Maandag nemen ze dat weer mee naar school.

Juf Sandra
Juf Tulin

Fijn dat u een kijkje neemt op onze pagina.

We zijn een groepje van 20 kinderen,
Iedere ochtend heet de juf alle kinderen welkom bij de deur. De leerlingen gaan rustig naar hun plek en gaan aan de slag met hun starttaak. De rest van de dag wordt de dagplanning, duidelijk zichtbaar voor de kinderen, gevolgd. De kinderen leren elke dag doelmatig werken.
Elke week krijgen ze twee gymlessen (gymdocent) en in de eerste helft van het schooljaar ook nog één keer per week zwemles. Daarnaast één keer per week muziek- en techniekles.
In groep 5 wordt de lesstof steeds een beetje moeilijker en wordt er meer van de kinderen gevraagd, bij zowel lezen als rekenen. Bovendien krijgen de kinderen vanaf dit jaar ‘zaakvakken’: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Begrijpen wat je leest wordt belangrijker. (begrijpend lezen)

Taal, spelling en woordenschat gaat op een iets hoger niveau verder met de leerstof van groep 4.
Bij het rekenen is het klokkijken( digitaal en analoog), tafels van 1 t/m 10 en geld rekenen, maten en gewichten belangrijk. Getalbegrip tot 10.000
Dit jaar doen we één spreekbeurt, één presentatie en twee boekenbeurten.

De Vreedzame School staat centraal binnen de school en klas met veel aandacht voor respect en prettig omgaan met elkaar. De sociaal-emotionele ontwikkeling blijven wij goed volgen. Onze kinderen leren rekening houden met anderen, conflicten oplossen en samenwerken.
In de godsdienst les bespreken we belangrijke personen en gewoontes in wereldreligies (christendom, jodendom, islam).
Onze groep krijgt elke week huiswerk (oefenwerk) mee.

Juf Judy
Juf Sandra

In groep 6 besteden we veel tijd aan rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling. Gelukkig is er ook nog tijd om tussendoor een kort spelletje te spelen en even kort te bewegen.

In groep 6 verwachten we dat de leerlingen zelfstandiger gaan worden, ze behoren tenslotte tot de bovenbouw. Daarom werken we in groep 6 met weektaken en huiswerkopdrachten. Alle kinderen hebben een huiswerkmap, daarin houden ze bij wanneer ze huiswerk hebben en wat de behaalde cijfers zijn. Hierdoor leren de kinderen plannen en worden ze verantwoordelijk voor hun eigen werk.

Juf Jori
Juf Reinanke

Groep 7 is een hechte groep met 13 meisjes en 6 jongens. De leerkracht is Sebastiaan Lockhorst en staat voor het tweede jaar voor deze groep. Er wordt veel samengewerkt, geleerd en plezier gemaakt. Samen leren vinden de kinderen erg prettig, zo zijn ze actief bezig en helpen ze elkaar.  Groep 7 gaat het liefst naar de gym. In de klas vinden veel kinderen geschiedenis leuk. We werken veel met wisbordjes, spelen samen spelletjes tussen de lessen door en we doen actief aan ”groepsvergaderingen”. Binnenkort worden er een aantal kinderen uit deze klas opgeleid tot ”leerlingmediator”, zodat ze in de pauze conflicten kunnen voorkomen en oplossen.

Tijdens het buitenspelen wordt er vooral gevoetbald door de meeste kinderen. Ook zijn er een aantal kinderen die het leuk vinden om te helpen op het plein, door bijvoorbeeld te gaan vegen. Na schooltijd vinden kinderen het fijn om nog even te blijven. Zo kunnen ze hun werk afmaken, helpen opruimen of gewoon gezellig kletsen.

Juf Sharon
Juf Ilham

Groep 8 is een leuke, gezellige en vrolijke groep met 21 kinderen.
Het laatste jaar van de basisschool is altijd een bijzonder jaar.
De kinderen gaan samen met hun ouders een belangrijke keuze maken: welke school voor voortgezet onderwijs gaat het worden? We zullen hier in de klas en via informatie middagen de kinderen en hun ouders op voorbereiden en in begeleiden.
Ook besteden we in de groep veel aandacht aan afscheid nemen van elkaar en van een mooie basisschoolperiode.
Aan het einde van het schooljaar gaan we 3 dagen op kamp.
We sluiten het jaar uiteraard af met een spetterende musical.

Meester Sebastiaan

Lekker Fit!

CBS Mozaïek is een Lekker Fit school. Wij zijn in 2014 als school de samenwerking aangegaan met Sport en Recreatie gemeente Rotterdam en het project Lekker Fit!

Het project Lekker Fit is gebaseerd op 10 pijlers.
  1. Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd.
  2. De komst van de ‘gymleraar nieuwe stijl’
  3. Lespakket Lekker Fit!
  4. Sportlessen als opstap naar de sportvereniging
  5. Sportverenigingen terug in de wijken
  6. Monitoring
  7. Onderzoek
  8. Inzet van de schooldiëtist
  9. Voeding en gezonde keuzes
  10. Oudervoorlichting
Wat houdt het precies in?

De kinderen van groep 3 tot en met 8 hebben drie beweegmomenten per week. Groep 1 en 2 hebben 2 beweegmomenten per week, die door de eigen leerkracht wordt gegeven. De groepen 3 tot en met 8 krijgen drie keer per week gym, behalve groep 4 en 5. Die hebben als derde beweegmoment zwemmen. De gymlessen van groep 3 tot en met 8 worden gegeven door de gymleraar nieuwe stijl. De kinderen kunnen na schooltijd extra sporten door mee te doen aan naschoolse activiteiten en sporttoernooien.

Jaarlijks worden de kinderen twee keer getest op hun conditie en worden ze één keer per jaar gemeten en gewogen door de schooldiëtist. Deze schooldiëtist werkt voor de school waar zij ook consulten houdt om ouders te begeleiden.
Onze diëtiste is Lotti, zij is om de week op woensdag aanwezig.

Lekker Fit! trakteren

Jarig? Dat wordt natuurlijk op school gevierd. Op onze school mag de jarige Lekker Fit! Trakteren. Dat betekent: één is genoeg en klein is oké! We vinden het een uitdaging als de kinderen een leuke, lekkere, maar niet te grote en ook een gezonde traktatie kunnen uitdelen. Heeft het kind een Lekker Fit! traktatie, dan wordt er een foto van gemaakt en komt het in de nieuwsbrief te staan.

Klik op onderstaande link voor leuke traktatie ideeën.

http://rotterdamlekkerfit.nl/doelgroepen/lekker-fit-basisonderwijs/lekker-fit-traktaties

Fruit eten

Om gezonde voeding extra te stimuleren, eten alle kinderen tijdens de kleine pauze om 10.00 uur een stuk fruit.

Water drinken

Alle kinderen van CBS Mozaïek mogen water drinken. In elke klas worden hierover afspraken gemaakt.
Tijdens de gymles mogen de kinderen een bidon met water meenemen.

TijdMaandagDinsdagwoensdag
08.30 – 09.15 uurGroep 3Groep 5Groep 8
09.15 – 10.00 uurGroep 4Groep 6Groep 7
10.15 – 11.00 uurGroep 5Groep 7Groep 6
11.00 – 11.45 uurGroep 6groep 8Groep 3
13.15 – 14.00 uurGroep 7Groep 3
14.00 – 14.45 uurGroep 8groep 4

Groep 1 en 2 gymmen op maandag -en donderdagochtend.

Meester Thijs

  

youtubeVolg ons op Youtube

 

facebookVolg ons op Facebook

 

flickr-logoVolg ons op Flickr