Skip to content

Missie:

CBS Mozaïek biedt vanuit een christelijke levensovertuiging onderwijs op maat voor elke leerling, waarbij de onderwijsbehoefte van het kind en de kerndoelen (de door de overheid vastgelegde kennis die een kind aan het einde van de basisschool moet hebben) onze uitgangspunten zijn.

Visie:

In ons onderwijs hebben wij hoge verwachtingen en zorgen wij voor een veilige, moderne en creatieve leeromgeving. Hierin krijgen onze leerlingen, binnen een duidelijk kader, de ruime om zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij goed voorbereid zijn op de toekomst.

Als team zijn wij kritisch op onszelf en naar elkaar. Wij werken aan gezamenlijke doelen en blijven onszelf ontwikkelen. Hierdoor sluiten wij aan bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

In onze communicatie zijn wij eerlijk, open en duidelijk. Wij nemen democratisch beslissingen. Door samen te werken worden wij sterker, voelen wij ons verbonden en maken wij plezier.

Visie jonge kind:

Download onze visie jonge kind 

Identiteit

CBS Mozaïek is een christelijke school. Door de ligging trekt de school voornamelijk leerlingen met een multiculturele achtergrond. Dit betekent dat er gezocht wordt naar een goede invulling van onze identiteit waarbij er respect is voor de diverse religieuze en culturele achtergronden. Wij geven vorm aan identiteit door vanuit een positieve grondhouding naar elkaar te luisteren om van elkaar te leren. Wij zoeken naar wat ons (ver)bindt en richten ons niet op verschillen. De afspraken binnen stichting Kind en Onderwijs Rotterdam geven richting aan de vorm. Zo is er op onze school elke dag een meditatief moment (we staan stil bij onze of andermans inspiratie, bij aangrijpende gebeurtenissen; we leggen verbinding). De identiteit wordt besproken bij aanname van leerlingen en tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken. Jaarlijks staat het thema identiteit op de agenda.

Back To Top