Skip to content

Veiligheid in en rond de school

Ouders weten dat hun kinderen in een beschermde schoolomgeving zijn. Om die veiligheid te verhogen worden deuren en hekken gesloten. (Loopt uw kind
makkelijk weg? Meld dit dan bij de intake!) Sluit u de deur ook steeds bij het verlaten van de school? Als de school voor activiteiten wordt verlaten met de leerkracht, zijn de ouders hier in principe van op de hoogte (rooster, briefje, nieuwsbrief). Ongelukjes, agressie, geweld, vandalisme en diefstal worden altijd gemeld bij de directie. De ouders of verzorgers zullen op de hoogte gebracht worden. Afhankelijk van het incident zullen er verdere acties ondernomen worden.

Download hier het beleidsplan sociale veiligheid

Back To Top