Al jong laten
ontdekken

Grote ouder-
betrokkenheid

Interactief
leren

Uniek door
Muziek

Persoonlijke
aandacht

21e eeuwse
vaardigheden

Lekker-Fit!
school

Vreedzame
school

We beginnen de lessen om half 9. Daarom gaat de eerste bel om 8.20 uur.

De kinderen gaan zelf naar binnen. U bent van harte welkom mee te lopen.

In diverse dagen is er inloop in de groepen. U hoort van de leerkracht wanneer dat is.

Om 15 uur gaat de school weer uit. De kinderen lopen naar buiten en de leerkracht komt met hen mee.

Alle kinderen eten tussen de middag op school.