Skip to content

Kinderen van 5 jaar zijn leerplichtig. Het is de verantwoordelijkheid van ouders dat het kind naar school gaat. Een leerling kan niet zomaar van school wegblijven. Ook bij kinderen van 4 jaar is het wenselijk om met de school te overleggen of uw kind thuis mag blijven.

Voor extra verlof buiten de schoolvakanties heeft u altijd toestemming van de directie nodig. De directie bekijkt of uw aanvraag valt binnen de regels die Leerplicht heeft opgesteld. Er zijn slechts enkele gevallen waarbij het is toegestaan om vrij te krijgen. Er zijn altijd bewijsstukken nodig die passen bij deze redenen.

Verlof dient u ruim voor de gewenste verlofdag aan te vragen. Speciale formulieren daarvoor kunt u met de directie invullen.
Wanneer u het bindende advies van de directie niet opvolgt wordt er melding gedaan bij Leerplicht.

Download het aanvraagformulier voor verlof.

Back To Top